Agata Polańska-Krzos

psycholog dziecięcy i rodzinny
psychoterapeuta
Gabinet:
Katowice-Kostuchna 
ul. Stabika 62a
Kontakt:
tel. 600 096 324
agata.polanska.krzos@gmail.com

TERAPIA WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ DZIECI     

Terapia ogólnorozwojowa skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym (od 2 roku życia) i wczesnoszkolnym. Jej celem jest wspomaganie i stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka zarówno w sytuacji zdiagnozowanych opóźnień lub zaburzeń rozwojowych, jak również niewielkich deficytów, takich jak:

- problemy z zapamiętywaniem
- wolne tempo pracy i uczenia się
- problemy z koncentracją uwagi
- słaba spostrzegawczość
- problemy z myśleniem logicznym i przyczynowo-skutkowym
- obniżony poziom sprawności manualnej i grafomotorycznej
- trudności z nauką czytania, pisania i liczenia
- obniżony względem rówieśników ogólny poziom wiedzy i umiejętności

Pierwsze spotkanie – konsultacja z rodzicami, bez udziału dziecka

Przed rozpoczęciem spotkań z dzieckiem konieczna jest wcześniejsza konsultacja rodziców z terapeutą, bez udziału dziecka.
Celem takiej konsultacji jest uzyskanie informacji na temat przebiegu rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, niepokojących zachowań obserwowanych przez rodziców lub opiekunów, oczekiwań związanych z diagnozą i terapią, a także przekazanie przez terapeutę wstępnych wskazań do postępowania i pracy z dzieckiem.

Kolejne spotkania – terapia dziecka

Terapia wspomagająca rozwój dziecka ma formę systematycznych spotkań odbywających się minimum 1-2 razy w tygodniu.
Celem zajęć jest usprawnianie sfer poznawczych, w których dziecko przejawia deficyty lub zaburzenia rozwojowe.

 

Konsultacja z rodzicami trwa 60-90 min. Koszt: 100 zł
Spotkania diagnostyczne z dzieckiem trwają 60-90 min. Koszt: 100 zł
Spotkania terapeutyczne z dzieckiem trwają 60 min. Koszt: 80 zł

Wydanie opinii dotyczącej dziecka – Koszt: 80 zł