Agata Polańska-Krzos

psycholog dziecięcy i rodzinny
psychoterapeuta
Gabinet:
Katowice-Kostuchna 
ul. Stabika 62a
Kontakt:
tel. 600 096 324
agata.polanska.krzos@gmail.com

TERAPIA PAR, MAŁŻEŃSTW i RODZIN

Terapia małżeńska lub terapia pary będącej w związku skierowana jest do osób, które przeżywają trudności we wzajemnych relacjach, takie jak: poczucie braku zrozumienia, częstsze konflikty, osłabienie bliskości emocjonalnej, mniejsze zaufanie,  pojawiające się myśli o rozstaniu.

Terapia rodzinna zalecana jest wówczas, gdy problemy pojawiające się w rodzinie dotyczą również innych osób, szczególnie dzieci w wieku dorastania lub wchodzących w wiek dojrzały.

Pierwsze 1-3 spotkania – konsultacje

Pierwsze spotkania mają charakter konsultacji, których celem jest omówienie problemów, które dostrzega para lub rodzina, ustalenie oczekiwań poszczególnych osób oraz określenie możliwych do osiągnięcia celów terapii.  Warunkiem skorzystania z takiej formy pomocy jest zgłoszenie się już na pierwszą konsultację wszystkich osób, które będą uczestniczyć w terapii.

Kolejne spotkania – terapia

Spotkania terapeutyczne odbywają się wyłącznie przy obecności wszystkich osób objętych terapią. Terapia par, małżeństw i rodzin trwa zwykle od paru miesięcy do 1-2 lat. Spotkania odbywają się co 2-4 tygodnie.

 

Sesja terapeutyczna trwa 60 lub 90 min. Koszt: 120 - 150 zł