Agata Polańska-Krzos

psycholog dziecięcy i rodzinny
psychoterapeuta
Gabinet:
Katowice-Kostuchna 
ul. Stabika 62a
Kontakt:
tel. 600 096 324
agata.polanska.krzos@gmail.com

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Konsultacje mają na celu uzyskanie przez rodziców wskazówek do postępowania z dzieckiem w sytuacjach występowania u niego niepokojących zachowań lub w trudnych sytuacjach rodzinnych. Przede wszystkim konsultacja ma pomóc rodzicom w lepszym zrozumieniu emocji przeżywanych przez dziecko i dostrzeżeniu jego potrzeb i oczekiwań, a dzięki temu podejmowaniu takich działań, które poprawią sytuację emocjonalną dziecka i przyniosą pozytywne zmiany.

Konsultacja jest wskazana:

w sytuacjach, gdy rodzice dostrzegają niepokojące zachowania dzieci, takie jak:
- nieposłuszeństwo, agresja, upartość
- nadpobudliwość psychoruchowa
- lęki
- nieśmiałość
- moczenie się
- pogorszenie wyników w nauce
- problemy w relacjach z rówieśnikami
- problemy z adaptacją do nowego miejsca (przedszkola, szkoły)
- trudności z rozstawaniem się z rodzicami
- konflikty w relacjach między rodzeństwem
- wycofanie, zamknięcie w sobie
- trudności ze snem
- trudne zachowania związane z wiekiem dorastania

w trudnych sytuacjach życiowych, które nie zawsze wywołują widoczne zmiany czy problemy w zachowaniu dziecka,
ale są dla niego ważne i trudne emocjonalnie, jak np.:

- oczekiwanie lub pojawienie się rodzeństwa
- zmiana szkoły, przedszkola, miejsca zamieszkania
- rozstanie lub rozwód rodziców
- choroba lub śmierć bliskiej osoby

 

Konsultacja z rodzicami trwa 60-90 min. Koszt: 100 zł