Agata Polańska-Krzos

psycholog dziecięcy i rodzinny
psychoterapeuta
Gabinet:
Katowice-Kostuchna 
ul. Stabika 62a
Kontakt:
tel. 600 096 324
agata.polanska.krzos@gmail.comDIAGNOZA  I  TERAPIA  PSYCHOLOGICZNA MŁODSZYCH DZIECI

Diagnoza i terapia psychologiczna skierowana jest do dzieci, u których pojawiają się zachowania niepokojące rodziców i opiekunów. Bardzo często zachowania te świadczą
o przeżywanych przez dziecko silnych emocjach, z którymi nie potrafi sobie samo poradzić. Do takich zachowań obserwowanych u dzieci należą m.in.:

- zaburzenia psychosomatyczne (bóle brzucha, nudności, bóle głowy)
- nieposłuszeństwo, agresja, upartość
- nadpobudliwość psychoruchowa
- trudności z koncentracją uwagi
- nieśmiałość
- trudności w kontaktach z rówieśnikami
- smutek, obniżony nastrój
- wycofanie, zamknięcie w sobie
- lęki
- trudności ze snem
- płaczliwość
- mutyzm wybiórczy
- trudności z rozstawaniem się z rodzicami
- moczenie mimowolne lub zanieczyszczanie się
- pogorszenie wyników w nauce
- niechęć do przedszkola, szkoły lub nauki

Pierwsze spotkanie – konsultacja z rodzicami, bez udziału dziecka

Przed rozpoczęciem spotkań z dzieckiem konieczna jest wcześniejsza konsultacja rodziców z terapeutą, bez udziału dziecka.
Celem takiej konsultacji jest uzyskanie informacji na temat przebiegu rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, niepokojących zachowań obserwowanych przez rodziców i opiekunów, oczekiwań związanych z diagnozą i terapią, a także przekazanie przez terapeutę wstępnych wskazań do postępowania z dzieckiem.

DIAGNOZA  I  TERAPIA  PSYCHOLOGICZNA  MŁODZIEŻY

Okres dorastania to czas budowania własnej tożsamości – własnego systemu wartości, przekonań, planowania przyszłej drogi życiowej, rozwijania emocjonalnej niezależności od rodziców. Ten czas stawania się dorosłym wywołuje zwykle wiele wewnętrznych konfliktów, z którymi młody człowiek nie zawsze potrafi sobie poradzić. Towarzyszą temu często różne zachowania niepokojące rodziców i opiekunów, takie jak:

- obniżony nastrój
- drażliwość, agresja słowna lub nawet fizyczna
- konfliktowość w relacjach z członkami rodziny
- przeciwstawianie się oczekiwaniom i decyzjom rodziców i opiekunów
- zaburzenia psychosomatyczne (bóle brzucha, nudności, bóle głowy)
- izolowanie się od otoczenia
- problemy z nauką
- trudności z podjęciem decyzji o dalszej drodze edukacyjnej czy zawodowej
- zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia, objadanie się)

Pierwsze spotkanie – konsultacja rodzinna

Praca terapeutyczna w przypadku nastolatków powinna być poprzedzona konsultacją, w której uczestniczą wszyscy członkowie rodziny, a szczególnie rodzice (opiekunowie). Celem takiej konsultacji jest wstępne określenie charakteru pojawiających się problemów oraz podjęcie ustaleń dotyczących najkorzystniejszej formy dalszej pracy terapeutycznej – indywidualnej lub rodzinnej.

 

Konsultacja z rodzicami trwa 60-90 min. Koszt: 100 zł
Spotkania diagnostyczne dzieckiem trwają 60-90 min. Koszt: 100 zł
Spotkania terapeutyczne z dzieckiem trwają 60 min. Koszt: 80 zł
Wydanie opinii dotyczącej dziecka – Koszt: 80 zł